diversitatfuncional.org

diversitatfuncional.org

tiktok อยู่อันดับไหนในความนิยมโซเชียลมีเดีย ในเดือนกันยายน 2564 tiktok ขึ้นสู่อันดับที่ 7 ของโซเชียลเน็ตเวิร์กทั่วโลก โดยมีผู้ใช้งาน 1 พันล้านคน ข้อมูลประชากรผู้ใช้ tiktok ที่สำคัญ ผู้คนใช้เวลากับ tiktok มากแค่ไหน เวลาเฉลี่ยที่ใช้บน tiktok […]